Mẫu hợp đồng kinh tế

Download tại đây

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------*---------------

 

 

HỢP ĐỒNG KINH TẾ

(Số:./2013/ HĐKT)

V/v: Mua bán máy móc thiết bị

 

-     Căn cứ vào bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/6/2005. Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2006.

-         Căn cứ vào bộ luật thương mại 36/2005 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/6/2005, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2006.

-         Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, nhu cầu và khả năng của hai bên.

 

 

Hôm nay, ngày     tháng      năm 2013

Tại trụ sở Công ty TNHH CƠ KHÍ CHẾ TẠO CÔNG CỤ SIÊU VIỆT 

số 269 Phan Bá Vành, TP. Thái Bình.

 

 

I. BÊN MUA:     

        Địa chỉ:

       Điện thoại :     

       Mã số thuế:

       Tài khoản:   

Người đại diện :                                               Chức vụ : Giám đốc

 

II  BÊN BÁN:  C.TY TNHH  CƠ KHÍ CHẾ TẠO CÔNG CỤ SIÊU VIỆT

Địa chỉ :          Số 269 Phan Bá Vành, tổ 40 Phường Kỳ Bá , TP Thái Bình

Điện thoại :      0363.831.155                        Fax : 0363.645.660

Mã số thuế :    1000710361

Tài khoản số : 47110000338944  Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt nam - chi nhánh Thái Bình.

Người đại diện : Ông Hà Xuân Tú    -          Chức vụ : Giám đốc

 

Đã cùng nhau bàn bạc, thỏa thuận và đi đến kí kết hợp đồng mua bán với các điều khoản như sau :

 

 

 

 

 

Điều 1 : Hàng hóa và giá cả và chế độ bảo hành

     1 – Bên bán hàng và bên mua hàng hóa với số lượng và giá cả như sau :

 

TT

Tên Hàng

Đơn vị

Số lượng

Đơn giá (đ/cái)

Thành tiền (VND)

Ghi chú

1

Máy bẻ đai sắt BĐ 800

 

cái

01

38.000.000

38.000.000

 

2

Bộ tích hợp nắn cắt tự động

cái

01

4.000.000

4.000.000

 

VAT:

Tổng :                                                                                           42.000.000

Bằng chữ:  Bốn mươi hai triệu đồng chẵn

 

   Giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)

Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển đến địa điểm nhận hàng của bên Mua:

Chất lượng hàng hóa: Máy do Công ty TNHH  CƠ KHÍ CHẾ TẠO CÔNG CỤ SIÊU VIỆT sản xuất, đảm bảo mới 100%. Có chức năng nắn, bẻ, uốn, cắt đai sắt tự động, liên hoàn. Máy có thể tạo được đai sắt có hình dạng vuông hoặc chữ  nhật, theo TCXD, từ 125mm đến 800 mm từ cuộn sắt tròn từ phi 4mm đến phi 8mm .Bộ nắn cắt tự động tích hợp có chức năng nắn thẳng sắt cuộn và cắt ra các đoạn thẳng bằng nhau ; ngắn nhất 50mm ; chiều dài phụ thuộc vào độ dài máng đỡ.(máng đỡ theo máy dài 2000 mm)

 

2 - Điều kiện bảo hành

-         BênMua hàng phải cử nhân viên kỹ thuật tiếp nhận tài liệu kỹ thuật và phương pháp vận hành, điều chỉnh, quy trình bảo trì, bảo dưỡng để đảm bảo máy móc được vận hành, hiệu chỉnh, bảo dưỡng đúng theo quy định.

-         Bên mua phải đảm bảo điều kiện nguồn điện đủ cường độ và điện áp theo thiết kế của nhà sản xuất động cơ.

-         Trong thời gian bảo hành, hàng bị lỗi kĩ thuật do chế tạo  hoặc không đảm bảo tính năng tiêu chuẩn nêu trên sẽ được bảo hành miễn phí hoặc đổi lại .

-         Hàng sẽ không được bảo hành miễn phí trong trường hợp bên mua sử dụng không đúng theo yêu cầu kĩ thuật và quy trình vận hành do nhà sản xuất quy định.

-         Hàng không được bảo hành miễn phí  trong trường hợp hỏng hóc do các điều kiện ngoại cảnh do bên sử dụng gây ra.

-          

3 – Thời gian bảo hành

-         Được bảo hành 01 năm miễn phí đối với hệ thống mạch tích hợp điều khiển còn nguyên bản.

-         Được bảo hành hoặc nâng cấp có tính phí  đối với hệ thống mạch tích hợp điều khiển còn nguyên bản ngoài thời hạn bảo hành miễn phí kể trên.( bao gồm chi phí đi lại vận chuyển,công thợ,linh phụ kiện thay thế theo giá thị trường)

-         Được bảo trì không tính phí với tất cả các thiết bị cấu thành của máy trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày giao máy (trừ chi tiết hao mòn : lưỡi kéo, giàn lô nắn)

-         Được bảo trì có tính phí với tất cả các thiết bị cấu thành của máy ngoài thời hạn bảo hành kể trên.

-          

Điều 2 : Thời gian và địa điểm giao hàng

-         Thời gian giao hàng : Hàng hóa sẽ được giao trong vòng … ngày kể từ ngày hợp đồng kinh tế được kí kết và bên bán nhận được tiền đặt cọc của bên mua.

-         Địa điểm giao hàng :Giao hàng  tại địa điểm nhận hàng của bên mua:

Điều 3 : Thanh toán

-         Phương thức thanh toán : Tiền mặt hoặc chuyển khoản

-         Chia làm 2 lần :

  • Lần 1 : Bên mua đặt cọc cho bên bán 50% giá trị hợp đồng ngay sau khi kí kết hợp đồng.
  • Lần 2 : Bên mua thanh toán nốt số tiền còn lại theo giá trị đơn hàng ngay sau khi bên bán bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn vận hành cho bên mua tại:
  • Giá trị thanh toán được căn cứ theo số lượng hàng được hai bên xác nhận trong biên bản giao nhận thực tế và giá trị ghi trong hóa đơn.

 

Điều 4 : Xử lý vi phạm

-         Trong trường hợp bên bán giao hàng không đúng thời hạn hợp đồng, bên bán phải chịu phạt 0.5% giá trị hàng giao chậm cho mỗi ngày hàng chậm , nhưng tổng số tiền phạt không quá  5% giá trị hàng giao chậm.

-         Trường hợp chậm trễ trong việc thanh toán, bên mua phải trả tiền phạt do chậm trễ thanh toán bao gồm các chi phí phát sinh trong quá trình thanh toán.

 

Điều 5 : Giải quyết tranh chấp

-         Trong quá trình thực hiện hợp dồng, nếu có xảy ra tranh chấp mà hai bên không tự giải quyết được thì sẽ mời Tòa án Kinh tế có thẩm quyền giải quyết.

-         Quyết định của Tòa án là cơ sở để hai bên thực hiện. Án phí do bên thua kiện chịu

 

Điều 6 : Điều khoản chung

-         Hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã thỏa thuận trên, không được đơn phương thay đổi hoặc hủy bỏ hợp đồng.

-         Các điều kiện và điều khoản khác không ghi trong hợp đồng này sẽ được các bên thực hiện theo quy định hiện hành của các văn bản pháp luật và hợp đồng kinh tế.

-         Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày kí và sẽ tự hết hiệu lực hoặc hai bên lập biên bản thanh lí hợp đồng sau khi hai bên đã hoàn thành nghĩa vụ giao nhận, thanh toán hàng hóa cũng như bảo hành sản phẩm.

-         Hợp đồng này được lập thành 4 bản, mỗi bên giữ 2 bản, có hiệu lực kể từ ngày ký và có giá trị pháp lí như nhau.

             ĐẠI DIỆN BÊN MUA

             ĐẠI DIỆN BÊN BÁN